Förberedelser …

… är viktiga. I dagens boktips kommer jag att berätta om Linde Klikowström von Rosen och hennes fantastiska äventyr med hästen Castor längs landsvägarna i Europa.

Leave a Reply